Auschwitz I.


Tábor vyrostl na místě bývalých kasáren. Začali ho budovat v roce 1940. První lidé do něj vstoupili 20. května 1940. Velel mu Rudolf Höss. V táboře bylo přibližně 13 000 až 16 000 vězňů. U vstupu vítal nápis "Arbeit macht frei". Vězni ho mohli vidět vždy, když odcházeli a přicházeli z práce.

Halt stoj!   Osvětim - Arbeit macht frei

Původně měl Auschwitz I. 22 budov, z toho 14 přízemních a 8 vícepatrových. Později se však začal rozrůstat z důvodu nedostatečné kapacity. V každém bloku byla jiná skupina lidí:

Ženský tábor – nacházel se v blocích 1 až 10. Od mužské části byl oddělen vysokou zdí. V průběhu půl roku zde zemřelo několik tisíc žen. Jejich smrt končila především v plynových komorách nebo je Němci nechali vyhladovět. Některé se upracovaly na smrt. Později byly ženy v roce 1942 přesunuty do Březinky (Auschwitz II.).

Tábor pro sovětské zajatce – sovětští vojáci žili v horších podmínkách než ostatní vězni. Zacházelo se s nimi nesmírně krutě a odhaduje se, že jich přežilo méně než 10%. Byli umístěni v blocích 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23 a 24.

Táborová ošetřovna – byla určena pro nemocné vězně. Byl tu nedostatečný počet léků, což vedlo často k rychlé smrti. Ti nejslabší jedinci byli rovnou zavražděni. Tradovalo se tu, že kdo není schopen práce, bude snazší mu píchnout smrtelnou injekci nebo jej poslat do plynové komory.

Experimenty – část, ve které se páchaly nehumánní experimenty. Vedli je krutí lékaři. Nejznámější z nich byl Josef Mengele . Mezi dalších lékaře také patřili Carl Clauberg, Horst Schumann, Johann Paul Kremer apod. Experimenty se prováděly v bloku číslo 10.

Krematorium a stěna smrti - nacházela se zde především první plynová komora, která dokázala usmrtit přibližně 350 lidí za den. Byli usmrceni smrtelným plynem, který se nazýval Cyklon B. Blok číslo 11 byl nechvalně proslulý a nazýval se "Stěna smrti". Nejčastěji zde oběsili nebo zastřelili lidi, kteří se pokoušeli o vzpouru nebo útěk z vězení.

Koncentrační tábor Auschwitz I. byl pro nedostatečnou kapacitu rozšířen. Nacházel se asi 3km od Osvětimi ve vesničce Březinka, označoval se jako Auschwitz II. V tomto táboře našlo smrt mnohem více vězňů, avšak v současnosti se z něj zachovalo velmi málo.